INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno čl. 13. Zakonske uredbe od 30. lipnja 2003. br. 196 ("Kodeks o zaštiti osobnih podataka"), vlasnica gospođa Fiorella Rustici. obavještava vas da će dostavljeni osobni podaci biti obrađeni u skladu s gore navedenim zakonodavstvom i prema dolje navedenim kriterijima:

1) Svrha prikupljanja Osobni podaci koje dostavite prikupljat će se, obrađivati ​​i čuvati u sljedeće svrhe:

▪ stvaranje baze potrošača
▪ natjecanja i nagradne akcije;
▪ pretplata na korisničke "zajednice", promovirane na web stranicama Fiorella Rustici;
▪ analiza potrošačkih navika i izbora, analiza tržišta i marketinga te obrada podataka u statističke svrhe (uz privolu);
▪ slanje informacija i reklamnog materijala koji se odnosi na proizvode koje prodaje vlasnik stranice, slanje biltena, drugih promotivnih i komercijalnih komunikacijskih inicijativa, također putem adrese e-pošte ili broja mobilnog telefona ili putem MMS poruke (Multimedia Messaging usluga) ili SMS (Short Message Service) (podložno pristanku);
▪ aktiviranje ugovornih i komercijalnih odnosa;
▪ sve daljnje svrhe za koje je subjekt na koji se podaci odnose dao izričitu privolu.

2) Metode obrade i pohranjivanja podataka Obrada podataka odvijat će se alatima i metodama koje se smatraju prikladnima za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka i može se izvršiti ili ručno ili uz pomoć elektroničkih ili automatiziranih alata, te će uključuju sve radnje propisane zakonom i potrebne za dotičnu obradu, uključujući komunikaciju sa subjektima iz točke 4. u nastavku). Neki od podataka mogu se obrađivati ​​putem telematičkih mreža, kako u zaštićenim lokalnim mrežama tako iu pogledu interneta. S obzirom na potonje, tretmani koji se provode podliježu sigurnosnim standardima koje nudi mreža. Predmetne podatke obrađivati ​​će zaposlenici Lavazze i/ili zaposlenici vodećih tvrtki trećih strana koje je imenovala Fiorella Rustici ovlaštena za obradu i pohranjivanje podataka, prikladno identificirani i educirani te upoznati s ograničenjima nametnutim Zakonskom uredbom 196/2003. .

3) Priroda pružanja Pružanje osobnih podataka nije obavezno, ali može biti potrebno za postizanje neke od navedenih svrha (vođenje natjecanja i nagradnih poslova; aktiviranje ugovornih i komercijalnih odnosa; slanje newslettera, itd.) , u kojem slučaju nedostavljanje obveznih podataka neće omogućiti kazneni progon.

4) Priopćavanje podataka Osobni podaci neće se priopćavati niti otkrivati ​​trećim stranama,

5) Voditelj obrade podataka Voditelj obrade osobnih podataka je vlasnik stranice

6) Prava zainteresirane strane U svezi s obradom osobnih podataka imate pravo ostvariti prava temeljem čl. 7 Zakonske uredbe 196/2003, čiji se tekst u cijelosti prenosi u nastavku. Članak 7. Pravo na pristup osobnim podacima i druga prava

1. Zainteresirana strana ima pravo dobiti potvrdu o postojanju ili ne osobnih podataka koji se odnose na njega, čak i ako još nisu registrirani, i njihovu komunikaciju u razumljivom obliku.

2. Zainteresirana strana ima pravo biti obaviještena:

a) izvor osobnih podataka;
b) svrhe i metode obrade;
c) logike koja se primjenjuje u slučaju postupanja s elektroničkim instrumentima;
d) identitet vlasnika, upravitelja i zastupnika imenovanog u skladu s člankom 5. stavkom 2 .;
e) o subjektima ili kategorijama subjekata kojima se osobni podaci mogu priopćiti ili koji mogu saznati za njih kao imenovani zastupnik na teritoriju države, rukovoditelje ili agente.

3. Zainteresirana strana ima pravo dobiti:
a) ažuriranje, ispravak ili, ako je zainteresiran, integracija podataka;
b) otkazivanje, pretvaranje u anonimni oblik ili blokiranje nezakonito obrađenih podataka, uključujući podatke čije je čuvanje nepotrebno u svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni;
c) potvrdu da su obaviješteni o operacijama navedenim u točkama a) ib), također u pogledu njihovog sadržaja, onih kojima su podaci priopćeni ili diseminirani, osim u slučaju kada je takvo ispunjenje ona se pokazala nemogućom ili podrazumijeva uporabu sredstava koja su očito nesrazmjerna zaštićenom pravu.

4. Zainteresirana strana ima pravo prigovora, u cijelosti ili djelomično:
a) iz opravdanih razloga, do obrade osobnih podataka koji se odnose na njega / nju, iako su relevantni za svrhu prikupljanja;
b) na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhu slanja reklamnog materijala ili izravne prodaje ili za provedbu istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije. Za sve daljnje informacije o načinima obrade osobnih podataka, zahtjeve za pristup, izmjenu ili ukidanje istih, ili protivljenje njihovoj uporabi obratite se na:

.Izjavljujem da sam pročitao Politiku privatnosti* . Primivši na znanje podatke propisane čl. 13 Zakonodavna uredba 196/2003 i prava zainteresirane strane prema čl. 7, odobravam obradu i korištenje osobnih podataka od strane gđe. Fiorelle Rustici ili trećih strana koje ista imenuje, za eventualno slanje informativnog i reklamnog materijala koji se odnosi na proizvode i usluge koje prodaje gđa. Fiorella Rustici, slanje newslettera. , promotivne i komercijalne komunikacijske inicijative, također na moju e-mail adresu ili broj mobilnog telefona, prema načinima navedenim u informacijama.

Slažem se sa slanjem promidžbeno-reklamnog materijala nakon što sam pročitao podatke propisane čl. 13 Zakonodavna uredba 196/2003 i prava zainteresirane strane prema čl. 7, odobravam obradu i korištenje osobnih podataka od strane gđe. Fiorelle Rustici, ili trećih osoba koje je ista imenovala, za tržišne i marketinške analize i obradu podataka u statističke svrhe, prema metodama navedenim u informacijama.
Slažem se s prikupljanjem podataka za analizu tržišta
te marketing i statistička obrada

Nakon ispunjavanja i online podnošenja odgovarajućeg obrasca za pretplatu na newsletter, uzimajući u obzir informacije koje zahtijeva čl. 13 Zakonodavna uredba 196/2003 (Pročitajte informacije) i prava zainteresirane strane prema čl. 7, odobravam obradu i korištenje osobnih podataka od strane gđe. Fiorelle Rustici., ili trećih osoba koje ista imenuje:

Izjavljujem da sam pročitao Politiku privatnosti

Zahtjev za suglasnost za slanje promotivno-reklamnog materijala

Zahtjev za suglasnost za prikupljanje podataka za analizu tržišta i marketing te statističku obradu