Seminar realiziraju Fiorella Rustici i Patrizia Scanu

Kada: 8. veljače 2020
Trajanje: jedan dan
Radno vrijeme: od 10,00 do 17 sati s pauzom za ručak
Lokacija: Milano, Vle. Coni Zugna 5/A

Cijena: 200,00 €