Opći uvjeti korištenja web stranice Fiorella Rustici

Dobrodošli na web stranicu https://fiorellarustici.com. Stranicom upravlja Angelo La Rosa
Pristup i korištenje Stranice, njezinog sadržaja i područja rezerviranog za registrirane korisnike iste ("Zajednice") i usluga koje se na njoj nude, regulirani su ovim općim uvjetima korištenja, kao i posebnim dodatnim uvjetima koji mogu pružati u vezi s, i prilikom, registracije u Zajednici i/ili korištenja usluga koje se tamo nude ("Uvjeti").

PRISTUPANJEM STRANICI I/ILI NJENOM SADRŽAJU I/ILI ZAJEDNICI, KORISNIK POTVRĐUJE DA SAM PROČITAO UVJETE I PRIHVAĆA ISTE, U ZADNJIM VERZIJAMA NAVEDENIM NA GLAVU UVJETA I U SKLADU S ODREDBAMA STAVKA 8. PROMJENE UVJETA. KORISNICIMA KOJI NE SMATRAJU DA PRIHVAĆAJU UVJETE PREPORUČUJE SE DA NE NASTAVLJAJU KORIŠTITI STRANICU I/ILI NJEZIN SADRŽAJ TE DA SE NE REGISTRIRAJU U ZAJEDNICI.


VLASNIŠTVO MATERIJALA I DISTIKTIVNIH OZNAKA STRANICA. ZABRANA KORIŠTENJA.
Sva prava vlasništva i/ili korištenja koja se odnose na sadržaj stranice, uključujući, kao primjer, ali ne ograničavajući se na, materijale, radove, grafički dizajn, fotografije, crteže, članke, tekstove, audio sekvence, sekvence slika, sa ili bez audio, u cijelosti ili djelomično ("Sadržaj"), kao i zaštitni znakovi, nazivi domena i bilo koji drugi znakovi razlikovanja reproducirani na stranici ("Znakovi raspoznavanja") rezervirani su isključivo za vlasnika stranice, koji je jedini vlasnik i/ili zakoniti korisnik
Stoga se stranica i sav njezin sadržaj, uključujući bez ograničenja Sadržaj i znakove razlikovanja, u cijelosti ili djelomično, ne smiju kopirati, reproducirati, objavljivati, učitavati, prenositi, priopćavati javnosti, prerađivati, prevoditi ili širiti ili distribuirati u na bilo koji način, u bilo kojem obliku i formatu, osim za njihovu isključivo osobnu, nekomercijalnu i domaću upotrebu od strane korisnika, kako je dopušteno zakonom o autorskim pravima (Zakon br. 633 od 22. travnja 1941.) i u svakom slučaju bez ikakve štete biti prouzročen ekonomskim i moralnim interesima vlasnika patenta i/ili prava korištenja na istom.
OGLAŠAVANJE BANNERIMA I LINKOVI NA DRUGE STRANICE
Stranica sadrži hipertekstualne veze na druge stranice izvan Stranice i reklamne i promotivne natpise proizvoda i/ili usluga. Klikom na hipertekstualne veze i/ili reklamne bannere, korisnici se usmjeravaju na stranice izvan Stranice odgovarajućih oglašivača; ove stranice i svi sadržaji istih ne potpadaju pod kontrolu i/ili odgovornost vlasnika stranice te isti nije u mogućnosti jamčiti pouzdanost informacija i/ili podataka i/ili sadržaja ponuđenih na njima, niti da uvjeti korištenja i/ili pravila zaštite privatnosti koja se primjenjuju na navedene stranice ne razlikuju se od Uvjeta.
PRIHVAĆANJE UVJETA – REGISTRACIJA U ZAJEDNICU
Kako bi se registrirao u zajednicu i koristio usluge ponuđene na stranici, korisnik prvo mora prihvatiti uvjete. Registracija u zajednici omogućuje registriranim korisnicima pristup i korištenje svih usluga koje nudi Zajednica i/ili stranica, uključujući na primjer, ankete i testovi kao i učitavanje fotografija i videa na platformu zajednice.
Registracija u Zajednici mora se odvijati u skladu s vođenim postupkom navedenim na stranici; od korisnika će biti zatraženo da ispuni obrazac, pružajući neke informacije i podatke osobne prirode, da prihvati Uvjete i pristane na obradu svojih osobnih podataka, nakon što pročita Informacije u skladu sa Zakonskom uredbom 196/2003.

KORISNIK JAMČI DA ĆE INFORMACIJE I PODACI OSOBNE PRIRODE KOJI ĆE BITI ZATRAŽEN ZA UNOS KORISNIKOVIM, TOČNI I ISTINITI. KORISNIK SE OBVEZUJE AŽURIRATI IH ODMAH PO POTREBI.

Registracija zajednice je besplatna.
U slučaju maloljetnog korisnika, korisnik mora zatražiti dopuštenje od svojih roditelja ili skrbnika (npr. skrbnika, itd.) za registraciju u Zajednici i potvrditi da ima to dopuštenje davanjem svoje adrese e-pošte. Na navedenu e-mail adresu roditelja (i/ili skrbnika) maloljetnog korisnika bit će poslana obavijest o registraciji maloljetnog korisnika u Zajednicu i, ovisno o dobi maloljetnog korisnika, roditelji ili skrbnici može biti zatraženo da potvrde svoj pristanak na navedenu registraciju. Molimo maloljetne korisnike da ne šalju niti šalju podatke i/ili informacije bez suglasnosti roditelja i/ili skrbnika.
Nakon izvršene registracije u Zajednicu, korisnik će putem e-maila primiti potvrdu osobnih pristupnih kodova, lozinke i korisničkog imena, po izboru korisnika.

KORISNIK SE OBVEZUJE PAŽLJIVO ČUVATI SVOJE OSOBNE PRISTUPNE ŠIFRE TE PRIZNAJE DA NJIHOVA KOMUNIKACIJA TREĆIM OSOBAMA I/ILI UPOTREBA TREĆIH OSOBA NIJE DOZVOLJENA I MOŽE REZULTIRATI ODGOVORNOŠĆU KORISNIKA.

Nositelj neće biti odgovoran u slučaju priopćavanja trećim stranama osobnih pristupnih kodova od strane korisnika i/ili korištenja istih od strane trećih strana osim korisnika. Ako korisnik ima razloga vjerovati da treća strana zlorabi njegove osobne pristupne kodove, mora odmah obavijestiti vlasnika stranice. U gore navedenim slučajevima, vlasnik stranice zadržava pravo obustaviti ili prekinuti korisnikov pristup uslugama za koje ima registrirani.
Registrirani korisnik potvrđuje da je Zajednica javne naravi i da nije namijenjena sadržavanju komunikacija privatne prirode, niti se može koristiti za obavljanje komercijalnih aktivnosti i/ili objavljivanje promidžbenih i/ili oglasnih poruka bilo koje vrste.
Pri korištenju usluga Zajednice, registrirani korisnik se obvezuje da će se ponašati korektno te stoga neće koristiti opscen, nepristojan, nasilan, uvredljiv, rasistički ili ksenofobičan jezik ili slike te da neće širiti bilo kakav materijal klevetničke, uvredljive prirode ili koji krši prava i/ili privatnosti trećih strana i/ili potiče kriminalno i/ili nezakonito ponašanje i to može vlasnika stranice izložiti bilo kakvoj odgovornosti, kako građanskoj tako i kaznenoj.


DOSTAVLJENI MATERIJALI I UČINJENI DOPRINOS – OBJAVA I ŠIRENJE
Vlasnik stranice je zadovoljan što korisnici šalju svoje materijale potonjem, uključujući, ali ne ograničavajući se na materijale, radove, fotografije, crteže, članke, tekstove, audio sekvence, sekvence pokretnih slika, sa ili bez zvuka, podatke, informacije i komentare (materijali").
Vlasnik stranice također je zadovoljan što korisnici sudjeluju u uslugama Zajednice i/ili stranice i ulaze i/ili postavljaju izravno u rezervirana područja iste, uključujući, na primjer, svoje materijale, radove, fotografije, crteže , članci, tekstovi, audio sekvence, sekvence pokretnih slika, sa ili bez zvuka, komentari, savjeti, mišljenja, informacije i podaci ("Doprinosi").
Podnošenje Materijala na stranicu ………….. i učitavanje doprinosa na stranicu od strane korisnika podliježe Uvjetima. Učitavanje doprinosa na Stranicu mora se odvijati u skladu s postupcima i korištenjem sredstava predviđenih sudjelovanjem korisnika u uslugama Zajednice.
materijali poslani na stranicu će ili neće biti objavljeni i/ili priopćeni javnosti na stranici prema isključivom nahođenju vlasnika

SLANJEM MATERIJALA NA STRANICU I/ILI UČITAVANJEM DOPRINOSA NA STRANICU, KORISNICI IZRIČITO OVLAŠTUJU vlasnika stranice DA ISTE OBJAVI I/ILI PRIOPĆI JAVNOSTI KROZ SLJEDEĆE KANALE: STRANICE I/ILI DIGITALNE APLIKACIJE I/ILI KNJIGE I/ILI OBJAVLJIVANJE PROIZVODA BEZ VREMENSKOG OGRANIČENJA I BEZ IKAKVE ODŠTETE I/ILI NAKNADE KOJA JE DOSTUPNA KORISNIKU I/ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSOBI. KORISNIK JE SVJESAN DA SE POSLANI MATERIJALI I DOPRINOSI UČITANI NA STRANICU MOGU KOPIRATI, MIJENITI, PRENOSITI I/ILI DISTRIBUIRATI NA DRUGE NAČINE OD STRANE TREĆIH STRANA TE PREUZIMA SVU ODGOVORNOST U TOM POGLEDU, ODŠTEĆUJUĆI I NEŠTEĆEĆI vlasnika stranice. ODREĐUJE SE DA OBJAVA MATERIJALA I DOPRINOSA, OSIM NE UKLJUČUJE PLAĆANJE BILO KAKVE ODŠTETE I/ILI DOPRINOSA OD STRANE VLASNIKA STRANICE U KORIST KORISNIKA

Vlasnik stranice ističe da se, u skladu sa zakonom o autorskim pravima (Zakon br. 633 od 22. travnja 1941.), reprodukcija, širenje i prodaja fotografija na kojima nije naznačena godina ne smatraju zlouporabom njihove izrade i naziva Autor.

AKO KORISNIK ŽELI DA TREĆE OSOBE BUDU OBAVIJEŠTENE DA JE KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA POSLANIH I/ILI UČITANIH NA STRANICU POVJERLJIVO, KORISNIK MORA PROVJERITI DA FOTOGRAFIJE, ČAK I U DIGITALNOM FORMATU, SADRŽE IME SVOG AUTORA UZ GODININU NJIHOVOG OSTVARENJA

Vlasnik stranice zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, bez preuzimanja obveze i bez ikakve prethodne obavijesti, provjeriti i/ili premjestiti i/ili izmijeniti i/ili otkazati objavljene Materijale u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, kao i kao što su Doprinosi učitani, na web mjesto.


JAMSTVA, ODGOVORNOST I ODŠTETA

KORISNIK JAMČI DA MATERIJALI POSLANI NA STRANICU I DOPRINOSI UČITANI NA STRANICU NE KRŠE NIKAKVA PRIVATNA PRAVA I/ILI DRUGA PRAVA TREĆIH STRANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PRIVATNA PRAVA U VEZI SA BILO KAKVIM PODATKIMA, INFORMACIJAMA, SLIKAMA, PORTRETIMA TREĆE STRANE SADRŽANE U MATERIJALIMA I/ILI DOPRINOSIMA. KORISNIK TAKOĐER JAMČI DA IMA PRAVO NA OTKRIVANJE I/ILI PRIOPĆAVANJE JAVNOSTI I/ILI ŠIRENJE MATERIJALA I/ILI DOPRINOSA KAKO JE PREDVIĐENO U UVJETIMA; GDJE MATERIJALI I/ILI DOPRINOSI SADRŽE PODATKE, INFORMACIJE, SLIKE I/ILI PORTRETE BILO KOJE TREĆE STRANE, JAMČITE DA VAS JE IZRIČITO OVLASTILA TA TREĆA STRANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, VAŠE RODITELJE I/ILI STARATELJE I/AKO VAS TREĆA STRANA JE MALOLJETNA OSOBA, NA OTKRIVANJE I/ILI PRIOPĆAVANJE JAVNOSTI I/ILI ŠIRENJE MATERIJALA I/ILI DOPRINOSA PREMA ODREDBAMA UVJETA.

Vlasnik stranice neće ni na koji način biti odgovoran za bilo kakvo kršenje vlasničkih prava ili drugih prava korisnika ili trećih strana, uključujući prava na njihov imidž, njihovu čast, njihov ugled i njihovu povjerljivost koja proizlazi iz objave i/ili o priopćavanje javnosti materijala i/ili doprinosa koje je korisnik poslao na stranicu i/ili ih je korisnik postavio na stranicu.
Vlasnik stranice ne može se smatrati odgovornim za sadržaj i/ili točnost Materijala i/ili Doprinosa, a korisnici su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost Materijala i/ili Doprinosa koje su poslali na stranicu. Korisnici koriste i/ili se oslanjaju na Materijale objavljene na Stranici i/ili Doprinose postavljene na Stranicu na vlastitu odgovornost.

KORISNICI SE OBVEZUJU OD BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA, AKCIJA, ZAHTJEVA KOJIH SU DOSTAVILI TREĆE OSOBE NAKON OBJAVE I/ILI KOMUNIKACIJE OBVEZUJU SE OBVEZOVATI DA ODŠTETE I ODŠTETE vlasnika stranice I/ILI NJEGOVE ZAPOSLENIKE I/ILI SLUŽBENIKE I/ILI SURADNIKE I/ILI VANJSKE PRUŽATELJE USLUGA. JAVNOSTI MATERIJALA I/ILI DOPRINOSA NA STRANICI I/ILI KORISNIKOVOG KRŠENJA UVJETA, UKLJUČUJUĆI ŠTETE, TROŠKOVE (OD KOJIH SU TRI PRAVNE NAKNADE) I TROŠKOVE KOJE JE NASTAO MONDADORI.

Pristup Stranici i korištenje usluga koje se putem nje nude i/ili Zajednice omogućeni su u činjeničnom i pravnom stanju u kojem se nalaze i vlasnik stranice ne daje nikakvo jamstvo u odnosu na karakteristike i/ ili kvalitete usluga koje se nude putem Stranice i/ili Zajednice, niti u pogledu kontinuiteta i/ili neprekinute dostupnosti istih.
Korisnici potvrđuju i prihvaćaju da, unutar ograničenja utvrđenih primjenjivim zakonom, vlasnik stranice neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na računalima i/ili računalnim sustavima samih korisnika, uključujući gubitak podataka i informacija nakon pristupa i/ili korištenje Stranice i/ili njezinog sadržaja i/ili usluga koje se putem nje nude i/ili Zajednice.


OBUSTAVA USLUGA PONUĐENIH NA STRANICI - OTKAZIVANJE MATERIJALA ILI DOPRINOSA - PRAVO NA ODUSTAJANJE
Ne dovodeći u pitanje i uz pravne lijekove predviđene zakonom, vlasnik stranice zadržava pravo obustaviti i/ili poništiti registraciju korisnika u slučaju kršenja Uvjeta, kao i obustaviti, prekinuti ili ograničiti pristup Stranici i/ili Zajednici i/ili korištenje usluga koje se putem njih nude prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti.
Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 8. PROMJENE UVJETA, Uvjeti, u najnovijoj verziji, imaju neograničeno trajanje i, u svakom slučaju, bit će na snazi ​​sve dok je korisnik registriran u Zajednici. U svakom slučaju, svaki registrirani korisnik ima pravo otkazati svoju registraciju u Zajednici u bilo kojem trenutku, slanjem obavijesti putem e-pošte vlasniku stranice o tome.
PROMJENE UVJETA
Vlasnik stranice zadržava pravo izmjene svih ili dijela Uvjeta u bilo kojem trenutku, objavom nove verzije na stranici, uz obavijest na vidljivom mjestu na stranici da je objavljena nova verzija Uvjeta. Svaka nova verzija Uvjeta tako objavljena od strane vlasnika stranice na Stranici stupa na snagu nakon 15 (petnaest) dana od datuma objave nove verzije na Stranici.
Korisnik koji se ne slaže s novom verzijom Uvjeta objavljenih na stranici može otkazati svoju registraciju u Zajednici u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti putem e-pošte vlasniku stranice o tome.
VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNOST
Uvjeti su uređeni talijanskim zakonom. Svi sporovi proizašli iz istih, uključujući one koji se odnose na njihovu valjanost, tumačenje, izvršenje i rješavanje, bit će u isključivoj nadležnosti Suda u Milanu.
Sukladno i na temelju čl. 14 Uredbe EU br. 524/2013, obavještavamo potrošače s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije da za rješavanje sporova u vezi s ovim ugovorom i online uslugama koje nudi ova stranica postoji mogućnost pribjegavanja postupku od Online Dispute Resolution (ODR), koji osigurava Europska komisija, a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
U skladu s odredbama gore navedenog zakonodavstva, također vas obavještavamo da je e-mail adresa upravitelja lokacije na koju možete slati komunikacije: info@fiorellarustici.com


Treba imati na umu da pridržavanjem klauzula navedenih na stranici za registraciju izričito prihvaćate uvjete korištenja stranice te, u skladu s i u svrhu članaka 1341. i 1342. talijanskog građanskog zakonika, također prihvaćate sljedeće stavci uvjeta:

(1) Vlasništvo nad materijalima i razlikovnim znakovima stranice – zabrana korištenja; (2) banner oglasi i veze na druge stranice; (3) Prihvaćanje uvjeta - Registracija zajednice; (4) Dostavljeni materijali i učitani prilozi – Objava i distribucija; (5) Jamstva, odgovornost i odšteta; (6) Obustava usluga ponuđenih na stranici - Otkazivanje materijala ili doprinosa - Pravo na povlačenje; (7) Promjene Uvjeta; (8) Mjerodavno pravo i nadležnost.